معنی و ترجمه کلمه critically wounded به فارسی critically wounded یعنی چه

critically wounded


شديدا مجروح
علوم نظامى : مجروح خطرناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها