معنی و ترجمه کلمه فریاد شبیه جیغ به انگلیسی فریاد شبیه جیغ یعنی چه

فریاد شبیه جیغ

screech

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها