معنی و ترجمه کلمه تاریخ جارى به انگلیسی تاریخ جارى یعنی چه

تاریخ جارى

current date

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها