معنی و ترجمه کلمه تجهیزات جنبى به انگلیسی تجهیزات جنبى یعنی چه

تجهیزات جنبى

peripheral equipment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها