معنی و ترجمه کلمه فصاحت فروشى یا استعمال صنایع لفظى به انگلیسی فصاحت فروشى یا استعمال صنایع لفظى یعنی چه

فصاحت فروشى یا استعمال صنایع لفظى

euphuism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها