معنی و ترجمه کلمه pride به فارسی pride یعنی چه

pride


بهترين ،سربلندى ،برتنى ،فخر،افاده ،غرور،تکبر،سبب مباهات ،تفاخر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها