معنی و ترجمه کلمه وابسته به خرابکارى به انگلیسی وابسته به خرابکارى یعنی چه

وابسته به خرابکارى

subversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها