معنی و ترجمه کلمه وابسته به خاصیت حرف هجادار به انگلیسی وابسته به خاصیت حرف هجادار یعنی چه

وابسته به خاصیت حرف هجادار

quantitative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها