معنی و ترجمه کلمه poll tax به فارسی poll tax یعنی چه

poll tax


ماليات ثابت سرانه
قانون ـ فقه : ماليات سرانه
بازرگانى : ماليات سرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها