معنی و ترجمه کلمه floating tool holder به فارسی floating tool holder یعنی چه

floating tool holder


علوم مهندسى : ابزارگير متحرک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها