معنی و ترجمه کلمه بترتیب عکس ورود به انگلیسی بترتیب عکس ورود یعنی چه

بترتیب عکس ورود

last in first out


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها