معنی و ترجمه کلمه merry-go-round به فارسی merry-go-round یعنی چه

merry-go-round


چرخ فلک
ورزش : چرخ فلک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها