معنی و ترجمه کلمه فقره برجسته به انگلیسی فقره برجسته یعنی چه

فقره برجسته

piece de resistance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها