معنی و ترجمه کلمه head quarters به فارسی head quarters یعنی چه

head quarters


مرکز فرماندهى ،برج نظارت ،مرکز کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها