معنی و ترجمه کلمه نور و تشعشعى که گاهى از چوب هاى پوسیده ساطع مى گردد به انگلیسی نور و تشعشعى که گاهى از چوب هاى پوسیده ساطع مى گردد یعنی چه

نور و تشعشعى که گاهى از چوب هاى پوسیده ساطع مى گردد

fox fire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها