معنی و ترجمه کلمه کندر به انگلیسی کندر یعنی چه

کندر

frankincense

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها