معنی و ترجمه کلمه manpower control به فارسی manpower control یعنی چه

manpower control


بازرگانى : کنترل نيروى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها