معنی و ترجمه کلمه negative voice به فارسی negative voice یعنی چه

negative voice


)veto(حق رد،منع ،نشانه مخالفت ،رد کردن ،قدغن کردن ،راى مخالف دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها