معنی و ترجمه کلمه announcer به فارسی announcer یعنی چه

announcer


اعلان کننده ،گوينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها