معنی و ترجمه کلمه گذر به انگلیسی گذر یعنی چه

گذر

conductress
pass
passage
transit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها