معنی و ترجمه کلمه delivery groups به فارسی delivery groups یعنی چه

delivery groups


گروه معروف پيام
علوم نظامى : مکانيسم پرتاب موشک يا مهمات وسايل سيستم پرتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها