معنی و ترجمه کلمه ابتکار کردن به انگلیسی ابتکار کردن یعنی چه

ابتکار کردن

excogitate
initiate
schematize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها