معنی و ترجمه کلمه اتصالى به انگلیسی اتصالى یعنی چه

اتصالى

symphyseal
syndetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها