معنی و ترجمه کلمه economic progress به فارسی economic progress یعنی چه

economic progress


پيشرفت اقتصادى
بازرگانى : ترقى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها