معنی و ترجمه کلمه با تسمه بستن به انگلیسی با تسمه بستن یعنی چه

با تسمه بستن

thong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها