معنی و ترجمه کلمه چک چک باران و غیره به انگلیسی چک چک باران و غیره یعنی چه

چک چک باران و غیره

pitter patter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها