معنی و ترجمه کلمه ocant altitude به فارسی ocant altitude یعنی چه

ocant altitude


ارتفاع خارج از حدود مانع
علوم نظامى : ارتفاع بالاى مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها