معنی و ترجمه کلمه محل چمباتمه زنى به انگلیسی محل چمباتمه زنى یعنی چه

محل چمباتمه زنى

squat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها