معنی و ترجمه کلمه floral ornament به فارسی floral ornament یعنی چه

floral ornament


معمارى : تزيينات گياهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها