معنی و ترجمه کلمه parasitism به فارسی parasitism یعنی چه

parasitism


انگلى ،زندگى طفيلى ،سور چرانى ،کاسه ليسى ،مزاحمت
زيست شناسى : انگلى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها