معنی و ترجمه کلمه foggage به فارسی foggage یعنی چه

foggage


moss(، )=fogمه ،ابهام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها