معنی و ترجمه کلمه foil به فارسی foil یعنی چه

foil


مسابقه شمشيربازى فويل ،جاى نگين ،تراشه ،ته چک ،سوش ،فلز ورق شده ،سيماب پشت اينه ،زرورق ،بى اثرکردن ،عقيم گذاردن ،خنثى کردن ،دفع کردن ،فلز را ورقه کردن
ورزش : شمشير با گارد کاسه اى و تيغه قابل انعطاف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها