معنی و ترجمه کلمه اثنویت قائل شدن به انگلیسی اثنویت قائل شدن یعنی چه

اثنویت قائل شدن

dualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها