معنی و ترجمه کلمه داده هاى تراکنشى به انگلیسی داده هاى تراکنشى یعنی چه

داده هاى تراکنشى

transaction data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها