معنی و ترجمه کلمه torsional rigidity به فارسی torsional rigidity یعنی چه

torsional rigidity


عمران : استحکام در مقابل پيچش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها