معنی و ترجمه کلمه sacrum به فارسی sacrum یعنی چه

sacrum


استخوان خاجى ،عظم عجز)azm e ajoz(
روانشناسى : استخوان خاجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها