معنی و ترجمه کلمه tube به فارسی tube یعنی چه

tube


لامپ بى سيم ،تونل ،مجرا،دودکش ،ناى ،نى ،لوله خميرريش وغيره ،ناودان ،لامپ ،لاستيک تويى اتومبيل ودوچرخه وغيره ،لوله دار کردن ،از لوله رد کردن
علوم مهندسى : لامپ
کامپيوتر : لوله
الکترونيک : لامپ الکترونى
عمران : ل وله
معمارى : لوله
علوم هوايى : لوله
علوم نظامى : قسمت خاندار لوله

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها