معنی و ترجمه کلمه از پیش فرستاده شده به انگلیسی از پیش فرستاده شده یعنی چه

از پیش فرستاده شده

advance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها