معنی و ترجمه کلمه questioning به فارسی questioning یعنی چه

questioning


the authenticity of a tradition
قانون ـ فقه : جرح حديث ،استسفار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها