معنی و ترجمه کلمه nervus trigeminus به فارسی nervus trigeminus یعنی چه

nervus trigeminus


روانشناسى : عصب سه قلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها