معنی و ترجمه کلمه ابعاد به انگلیسی ابعاد یعنی چه

ابعاد

dimension
girth


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها