معنی و ترجمه کلمه shindig به فارسی shindig یعنی چه

shindig


( )shindy(ز.ع -.امر ).مجلس انس ورقص ،بزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها