معنی و ترجمه کلمه gas mixture به فارسی gas mixture یعنی چه

gas mixture


علوم مهندسى : مخلوط گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها