معنی و ترجمه کلمه با بالش نگهداشتن به انگلیسی با بالش نگهداشتن یعنی چه

با بالش نگهداشتن

bolster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها