معنی و ترجمه کلمه aphrasia به فارسی aphrasia یعنی چه

aphrasia


روانشناسى : زبان پريشى نحوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها