معنی و ترجمه کلمه a notifiable disease به فارسی a notifiable disease یعنی چه

a notifiable disease


ناخوشى که بايد به بهدارى اطلاع داده شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها