معنی و ترجمه کلمه to be in safe keeping به فارسی to be in safe keeping یعنی چه

to be in safe keeping


درجاى امن بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها