معنی و ترجمه کلمه lese majesty به فارسی lese majesty یعنی چه

lese majesty


)lese majeste(خيانت ياتوطئه عليه مقام سلطنت يا حکومت ،خيانت عليه حکومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها