معنی و ترجمه کلمه putrid smell به فارسی putrid smell یعنی چه

putrid smell


گند،بوى تعفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها