معنی و ترجمه کلمه planation به فارسی planation یعنی چه

planation


احداث دشت ،مسطح شدن زمين در اثر فرسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها